Onder de naam eennegenzeven schrijf ik columns, korte verhalen en alledaagse observaties over architectuur, kunst en film.
Mijn bijdragen verschenen op De Bedachtzamen en onlangs op Zuiderlucht, maandblad voor kunst en cultuur. 
Loopt liever om dan met een kaart. Kijkt omhoog.
Lichte dromer, zware denker. Made in Germany.


Contact: eennegenzeven [at] pm.me

Leonid Pasternak – Alexander Pushkin at the seashore (1896)
Be the first to see what you see as you see it © 2022